Välkommen till din partner på Aluminiumbearbetning

 Vi bygger vår kultur och förmåga på tre strategiska fokusområden vilka vi är övertygande på utvecklar oss till branschen bästa “partner”.

Vi investerar, i människor och teknik | Här är en av våra mest avancerade maskiner…

logo_2

Vi är hängivna våra kunder & deras produkter

Enkelt utryckt, vi kämpar för att möta och till och med överträffa våra kunders förväntningar, med ett målinriktat och hängivet arbete ska vi dessutom vara “riktigt” konkurrenskraftiga kostnadsmässigt.

För att bli riktigt bra på något så krävs tydlig målsättning, fokusering och disciplinerad uthållighet, vi har sedan 2013 enträget jobbat på dessa faktorer. Vi har kommit fram till att vi inte kommer att bli den absolut största leverantören av aluminiumbearbetning, däremot kommer vi att bli den mest “kundnära” partnern i branchen.  I vår värld innebär det att vi är lättast att jobba med och uppfattas som flexibal och lösningsorienterade.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla “ditt kundvärde” genom att utveckla vår interna process såväl som vår gemensamma process och produkt.
Vi jobbar envetet med att utveckla vår organisationseffektivitet genom att involvera alla medarbetare i våra (och dina) utmaningar.
Lean-priciper är “baslinjen” i vårt jobb och arbetssätt som t.ex. ständiga förbättringar, pulsmöten och flödesoptimering är dagliga begrepp i vår värld.

Att dubbla vår omsättning och samtidigt vara branschens mest kundnära leverantör
Skapa kundvärde genom att förstå kundens processer och utmaningar, samt högt internt engagemang genom allas delaktighet.
Vi ska vara lyhörda, delaktiga, lätta att samarbeta med samt ha en hög kostnadseffektivitet i både internt arbete och samarbete.
Som lag uppfattas Alu-partner som nyfikna, samarbetande, trygga, effektiva och högt motiverade.

Vi är stolta över den feedback vi får från våra kunder & partners..

Som ett kundnära företag är det av största vikt att våra kunder & partners alltid känner tillit till vår totala kundfokusering.

Alu-partner har gjort en enastående resa de sista åren och bistått oss i vår volymutveckling på ett utmärkt sätt
Inköpsansvaring, Svenskt bolag i byggindustrin
Genom Alu-partners tydliga kravställning och vilja att utveckla branschen, har vi “tvingats” ta ett eget steg i utveckling av arbetssätt och innebörd av kundlöften, det är vi dom tacksamma för…
Försäljningschef, Maskinleverantör
I våran ganska häftiga volymuppgång har Alu-Partner haft sina utmaningar att klara sina leveransåtaganden.
I dessa lägen har de visat upp en mycket god förmåga till att kommunicera sitt tillstånd och plan och vid samtliga tillfällen har de genom hårt jobb levererat enligt beslutat plan.
Produktionschef , Ledande svensk fönstertillverkare

För oss innebär kundnärhet

  • Att alltid finnas tillhands när kunden behöver oss
  • Kundens framgång är våran framgång.
  • Allt vi gör ska gynna kunden
  • Kundens problem är till för oss att lösa
  • Vi ska förstå kundens processer lika bra som kunden
  • Att bidra till att lösa kundens största utmaningar, från vårat perspektiv.

happy-customer