För att säkerställa vår förmåga att tillmötesgå efterfrågad ökad leveransvolym har vi investerat i en ytterligare fräsmaskin.
Den är av märket Emmegi Phantomatic x4 Star och kommer att driftsättas under vecka 29.