Vi investerar i en ny CNC-maskin

För att säkerställa vår förmåga att tillmötesgå efterfrågad ökad leveransvolym har vi investerat i en ytterligare fräsmaskin. Den är av märket Emmegi Phantomatic x4 Star och kommer att driftsättas under vecka 29.