I ett led i vår Lean-resa utbildar vi kontinuerligt vår personal i olika verktyg. Idag har vi praktiserat flödesoptimering och flaskhalsstyrning.

Utbildning i flödesoptimering och flaskhalsstyrning

Utbildning i flödesoptimering och flaskhalsstyrning