Alu Partner utbildar sin personal

I ett led i vår Lean-resa utbildar vi kontinuerligt vår personal i olika verktyg. Idag har vi praktiserat flödesoptimering och flaskhalsstyrning. Utbildning i flödesoptimering och flaskhalsstyrning